Dopyt na Pobytové Balíčky

Bezprostredne pri hoteli je pri dostatočnom množstve prírodného snehu k dispozícii udržiavaná 3 km trať na bežecké lyžovanie:  Gerlachov - Tatranská Polianka.

V recepcii hotela si môžete zapožičať set na bežecké lyžovanie:  10 € / 1 set / 2 hod