Je cvičenie, pri ktorom sa využíva pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť. Jemné konské pohyby sú zdrojom rytmických impulzov, ktoré sa prenášajú z koňa na človeka, čím navodzujú kĺbovú mobilizáciu, dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, dochádza k mimovoľnému zapojeniu reflexov pre rovnováhu, podporuje sa vzpriamené držanie trupu a hlavy. Dochádza k zlepšeniu koordinácie pohybov, rovnováhy, pohybovej symetrie, stimulácii dýchacieho svalstva a k ovplyvneniu duševných procesov a povzbudeniu psychoemotívnej sústavy.

Hipocvičenie je veľmi vhodným najmä pre deti s poruchami koordinácie (detská mozgová obrna), s nervovo-svalovými ochoreniami, pri ktorých sú svaly oslabené, alebo veľmi stiahnuté. U dospelých sa v kúpeľoch účinne využíva hipocvičenie pri odstraňovaní fyzických a mentálnych hendikepov.

Objednávky na recepcii: recepcia@hotel-hubert.sk